Irodalmi művek
Alekszandr Szolzsenyicin: Iván Gyenyiszovics egy napja
A pokol tornáca
A Gulág-szigetvilág
Együtt II
Lengyel József: Igéző 1-2 (Budapest: Magvető, 1971) és más kötetei
Varlam Salamov: Kolima. Elbeszélések a sztálini lágerekből (Budapest: Szabad Tér – Európa, 1989)

A Német Kör gondozásában kiadott könyvek:

MALENKIJ ROBOT - "Egyetlen bűnünk a származásunk volt...": szerkesztette: Dr. Bognár Zalán
 Szemelvények a GULÁGOK Memoár-irodalmából: összeállította és szerkesztette: Zsiros Sándor
"Messze voltam én fogságban, nagy Oroszországban..." - Magyarországi németek szovjet kényszermunkán 1944/1945-1949 "Malenkij robot" interjúkötet: szerkesztette: Márkus Beáta
"Itt volt a végállomás" - Halálos áldozatokkal járó német- és magyarellenes tevékenységek a Kárpát-medencében: főszerkesztő: Bognár Zalán, szerkesztő: Márkus Beáta

Szociográfia
Csalog Zsolt: M. Lajos 42 éves (Budapest: Maecenas Könyvkiadó Kft.,1989)
Gereben Ágnes: Beszélgetések a Gulágról (Budapest: Helikon Kiadó, 2008)

Történelmi feldolgozás
Rózsás János: Gulág lexikon (Budapest: Püski kiadó, 2000)
Bognár-Jójárt-Reznák: Téglákba vésett történelem (Cegléd: Kossuth Múzeum, 2013)
Dupka György – Zubávics László (szerk.): Zsidósors Kárpátalján: a deportálástól az internálásig (Ungvár – Budapest: Intermix Kiadó, 2014)
Anne Applebaum: Gulág 1-2 (Budapest: Európa kiadó, 2005)
Bondor Vilmos:A Mikó – rejtély - Mikó Zoltán és Raoul Wallenberg kapcsolata a magyar ellenállásban 1944-1945
Magyarok az orosz büntetőtörvénykönyv 58.§ - a és a kényszermunka árnyékában
(A Történészi Kutató Műhely munkájának eredményei, előadások  - a 2000. 01. 27-28-i ülésen elhangzott előadások és a vita szó szerinti jegyzőkönyve)

Dupka György: 1944 Szolyva ( gyűjtemény)
Istenhez fohászkodva – verses levelek, imák a sztálini lágerekből
Kárpátaljai Magyar Gulag-lexikon


Visszaemlékezések:
Menczer Gusztáv: A GULÁG rabtelepei – A bolsevizmus népirtásának színtere
Ézsiás Erzsébet: A hit pajzsa - Olofsson Placid élete
Adorján Sándor: Halál árnyékában - Magyar rabszolgák Szibériában
Böröcz Sándor: Kiáltás a mélyből
Kopácsy Zoltán: VORKUTA  - visszaemlékezéseim
Csikós György: Események a pokolból
Csizsek István: A G.526. számú GULAG-lakó – fogolynapló
Olofsson Placid: Élet és imádság
Kilyén Károly: Fennmaradni!
Gilde József: A gyermekvezér
Léber-Somogyvári Mária – Somogyvári Vilmos: „Ahol én voltam, ott nem voltak hősök…” Női Gulag – szovjet hadifogság
Szigethy Lehel: DONON innen – DONON túl
Komáromi Attila: Életre ítéltek
Fejezetek Pocsay István életéből - Lejegyezte: Végh Ferenc
Bien György Zoltán:
Elveszett évek
Egy magyar diák raboskodása
A GULAG Kelet-szibériai lágereiben
Kolima 1945 – 1955
Kassay Kázmér: A vörös pók hálójában
André Gide: Visszatérés a Szovjetunióból
Szekeres Imre Gyula: Nyolc év rabmunka a Szovjetunió vorkutai lágereiben 1945 – 1953
Keményfi Béla: Magyar leventék a sarkkörön túl
Galgóczy Árpád: A túlélés művészete
Rózsás János:
Duszja nővér
Keserű ifjúság
Zsunyi Illés: Nehéz Idők
Horkay Barna: Keleti baráti kör
Kovács Zoltán: Bilincsben is békességben Istennel – szibériai rabságomtörténete
Bordi Imre: A GULAG rabja voltam
Balog Sándor: Sorsüldözöttek
Csiby Mihály: SZU-RÁGTA 1459 NAP
Gereben Ágnes: Beszélgetések a Gulágról
Lovas Márton: Magyar voltam a GULÁG-on

Vonatkozó filmek
Gulyás testvérek: Málenkájá rabatyonka  dokumentumfilm sorozat, 2013.
Gabriele Salvatores: Szibériai nevelés  2013.  játékfilm
Sára Sándor:
Magyar nők a Gulágon 1992. dokumentumfilm
A vád, játékfilm
Csonka Bereg, dokumentumfilm
Te még élsz?, dokumentumfilm
Lefegyverzett ellenséges erők, dokumentumfilm
Nehézsorsúak, dokumentumfilm