A tartalom feltöltés alatt áll. A feltöltött anyagok a civil pályázatok megvalósítóinak beszámolóit tartalmazzák.
Vásárosnamény 16:9
Emlékmű
Elhurcoltak emlékműve Vásárosnaményben
Vásárosnamény, 41-es főút mellett
Vásárosnaményban az elhurcoltak emlékműve a Kraszna jobb partján található – EOVX: 314522,03, EOVY:893662,18 -, ahol az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő és Vásárosnamény Város Önkormányzata támogatásával került elhelyezésre egy olyan emléktábla, amely a településről elhurcolt embereknek állít emléket, illetve a helyszín emlékparkká kialakítása történt meg.
1944 őszén a Beregi Tiszaháton is a harcok után megjelentek a rendfenntartó erők, akik százezrével szedték össze és hurcolták el a polgári lakosságot, válogatás nélkül gyermekeket, lányokat, asszonyokat, többgyermekes anyákat, apákat, fiatalokat, időseket - málenykij robotra. Innen Beregszászra, majd Szolyvára szállították őket. Onnan tovább vitték őket a Kárpátokon túlra, s elnyelték őket a fogolytáborok, s elkezdődött több ezer ember 3-5 éves tragédiája. Sokan nem látták többé szeretteiket, hazájukat, nem élték túl a szörnyűségeket. A tragikus történelmi esemény 60 éves évfordulójára a tragédia súlyához illő emlékművet állítottak. Bíró Lajos alkotása 300x280 cm méterű. A Kraszna-híd melletti parkban álló monumentális emlékmű kőbe vésett alakjai az elhurcoltakat és szeretteiket idézik.