A tartalom feltöltés alatt áll. A feltöltött anyagok a civil pályázatok megvalósítóinak beszámolóit tartalmazzák.
Rezső tér 16:9
Emlékmű
Emlékmű a megtorlások áldozatainak emlékére
Budapest, Rezső tér
Emlékmű a megtorlások áldozatainak emlékére a Rezső téren
Az egykori Golgota téri kálváriának két stációja maradt meg eredeti állapotában. Ezek a Rezső téri katolikus templom háta mögött találhatóak. A VIII. stáció megmaradt képét restaurálva beleépítették az emlékműbe, amit a templom hátsó falán helyeztek el, szemben a két stációval és a kálvária szobraival. A dombormű mellett jobbra és balra levő 4 gránit táblán az 1956-1961 között ellenforradalmi tevékenységgel vádolt és kivégzett emberek nevei láthatóak. A dombormű alatt az 1957-ben kivégzett Tihanyi Árpád búcsúlevele olvasható. Az emlékművet Vargha Miklós Péter plébános tervezte, aki a következőket mondta az avatáson: „Kezdeményezésünkkel nem akarunk senkit szentté avatni. Nem törekedtünk a teljességre sem... Azonban emléket akartunk állítani azoknak is, akik nem a harcokban estek el, mert ők is hősök. Tudatosítani akarjuk, hogy milyen sokan lettek a megtorlás áldozatai…