Under construction
Emlékműavatás Tordán
Commemorations
Emlékműavatás Tordán
A tordai Központi Magyar Temetőben felállított, 216 malenkij robotra elhurcolt civil áldozat nevét tartalmazó emléktáblák környezetének rendezése Helyszín: Központi Magyar Temető, Torda
Egyesületünk, és azon belül a Tordai Honvéd Hagyományőrző Bizottság a tordai csata hősi halottainak felkutatásával, Torda környéki helyszíneken emléktáblák állításával, emlékhelyek létesítésével foglalkozik. A vesztes csata után a polgári lakosságon álltak bosszút azzal, hogy Tordáról mintegy 700 – kivétel nélkül magyar – lakost hurcoltak el malenkij robotra, akik közül 216-an életüket vesztették az embertelen körülmények között. Az ő emlékükre készült egy kopjafa 1995-ben a tordai központi (magyar) temetőben, amit 2014-ben a 216 áldozat nevét tartalmazó két gránittömbbel egészítettünk ki. Ezzel a pályázattal a tordai Központi Magyar Temető bejáratánál, jól látható helyen található, 216 nevet tartalmazó gránitoszlopok és kopjafa környezetének rendezését vállaltuk azzal a céllal, hogy az megemlékezések esztétikus színtere lehessen. Az emlékhely igen lejtős, vízmosásos hatásnak kitett terület, a kopjafa felújítása és tartósító anyaggal történő kezelése szükségessé vált. (A gránittömbök felállítása már korábban – 2014-ben – lakossági összefogással, magánszemélyek adakozásából megvalósult.) Az avatáson mintegy 200 fő vett részt: kolozsvári konzul, parlamenti képviselő, önkormányzati képviselők, énekkar, vitézek, diákok, cserkészek, hozzátartozók stb. A történelmi egyházak is képviseltették magukat. A bejáratnál a cserkészek az áldozatok neveit tartalmazó emléklapokat osztották szét. A megemlékezés egy újabb alkalom volt az áldozatok iránti tisztelet kifejezésére. A temető gondnoksága – látván a szép kivitelezést – további területeket is térkövesítene.