Under construction
Legázolt egyház - Dokumentumfilm
Conferences, Publications
Legázolt egyház - Dokumentumfilm
Film Romzsa Tódor püspök meggyilkolásáról, és a kárpátaljai görög katolikus egyház üldözéséről a szocializmus időszakában.
A második világháború végén Kárpátalját megszálló szovjet csapatok azonnal megkezdték a Magyarországhoz kötődő társadalmi-egzisztenciális kapcsolatok felszámolását. A magyarság gyökereinek elszakítása érdekében az egyházakat is próbálták ellehetetleníteni, vagy belekényszeríteni az új rendbe. A legerőteljesebb elnyomás a görög katolikus egyházat érte, amelynek püspöke, Romzsa Tódor életével fizetett azért, mert megtagadta az együttműködést a megszálló hatóságokkal, az egyházat betiltották, a hitükhöz ragaszkodó papokat pedig a Gulag-telepekre szállították. A film bemutatja a Kárpátalja elfoglalása utáni történelmi helyzetet, a terület beolvasztásának körülményeit a szovjet birodalomba, a Romzsa Tódor elleni merényleten keresztül a görög katolikus egyház üldöztetésének részleteit, a papok Gulag-telepeken végzett misszióit. Emellett betekintést nyújt a „katakomba-egyház” évtizedeibe is, amikor a Gulag-telepek felszámolása után, de még mindig tiltott egyházként, a papok illegálisan miséztek, gyóntattak, eskettek, sőt papképzést is szerveztek a KGB figyelmét kijátszva. Az üldöztetés egészen 1990-ig, a rendszerváltásig tartott, csak ekkor került sor a görög katolikus egyház rehabilitiációjára.