Under construction
Túszfoglyok a Hajdúságban - Konferencia
Conferences, Publications
Túszfoglyok a Hajdúságban - Konferencia
A konferenciát 2017. január 26-án rendezték meg a hajdúböszörményi Kálvineumban.
A konferencián Dávid Manassé színész özv. Kéky Gyuláné visszaemlékezéséből olvasott fel, majd Sőrés István alpolgármester tartott bevezető előadást a málenkíj robotról. Ezt követően Rózsáné Ócsai Edit a szakgimnázium igazgatója tartott bevezetőt. Az érdemi előadások sorában Buczkó József igazgató muzeológus a Hajdúnánási elhurcoltak történetét mutatta be illetve a moldáviai Benderiről beszélt ahová elhurcolták az embereket, Pozsonyi József történész ny. múzeumigazgató a balmazújvárosi gyűjtőtáborról illetve a településről elhurcolt németek történetéről beszélt a hallgatóságnak. Varjasi Imre a hajdúböszörményi málenkíj robotra elhurcoltak történetét mutatta be, képekkel illusztrált előadásában. A konferencián elhangzott előadások írásos, jelzetekkel ellátott, fotókkal és forrásokkal kiegészített anyagát Varjasi Imre kötetbe szerkesztette, adattárral látta el majd 400 példányban megjelentette. Ennek szerkezete a következő: Filep Tibor történész a málenkíj robot és a Gulág címmel írt bevezetőt. Varjasi Imre Túszfoglyok a Hajdúságban címmel adta közre legújabb kutatási eredményeit. Buczkó József a hajdúnánási elhurcoltakról illetve az utódok Benderit felkereső emlékezet meneteiről írt tanulmányában. Pozsonyi József a balmazújvárosi németek elhurcolását is külön megvilágítja tanulmányában.