A tartalom feltöltés alatt áll. A feltöltött anyagok a civil pályázatok megvalósítóinak beszámolóit tartalmazzák.
Túszfoglyok a Hajdúságban - Kutatás
Szakmai konferenciák, publikációk
Túszfoglyok a Hajdúságban - helytörténeti kutatás és könyvbemutató
Varjasi Imre tudományos kutatást végzett és feldolgozta a hajdúsági, hajdúböszörményi emberek málenkíj robotra illetve a jóvátétel fejében a hadifoglyok elhurcolására vonatkozó történéseit. Tanulmányt írt Túszfoglyok a Hajdúságban. Adatok a málenkij robot hajdúböszörményi történetéhez-címmel. A kutatásra alapozva tanórán kívüli oktatáshoz írt tananyagot illetve előadást és képekkel illusztrált összeállítást készített a málenkíj robotról, annak közvetlen előzményeiről, a hajdúböszörményi és hajdúsági vonatkozásait összegezve. A megjelent tanulmány egyben hiánypótló is, mert eddig a témával kapcsolatban nem jelent meg helyi publikáció. Varjasi Imre: Túszfoglyok a Hajdúságban- akiknek még sír sem jutott című műve 400 példányban jelent meg.
A kutatások alapján megírt tanulmányból pontos képet kaphatunk a tárgyalt téma közvetlen előzményeiről, a szovjet gulágokról, a málenkíj robot vonatkozásaiban történt helyi eseményekről. A szerző az elhurcoltak közvetlen tragédiáit is bemutatja, személyes történeteket tár fel illetve tanulmányában több visszaemlékezést is közöl. A tanulmány a szakma szabályai szerint készült, pontos forrás és irodalomjegyzék támasztja alá a leírtakat. A kutatás alapján külön Adattár is készült az elhurcoltakról. A hajdúböszörményi civil lakosok közül a szovjet megszállást követően, 1944. október 28-tól módszeresen, több transzportban hurcolták el az embereket. A kutatásnak köszönhetően eddig nem ismert és fel nem tárt dokumentumok kerültek elő. Varjasi Imre ezeket is fakszimile közli tanulmányában. A városból december 30-án is vitték el embereket Balmazújvárosba, majd január l-jén már a lakásokból hurcolták el a civileket ugyanoda. Onnan tovább 1945. január 13-án, vasúton a szovjet táborokba vitték őket „a Böszörményben névsort összeállító szovjet hadnagy szerint." Nádudvarról január 2-án vitték el a 17-48 év közötti németeket a balmazújvárosi gyűjtőtáborba. Balmazújvárosból január 2. és 13. között vittek tovább több mint 500 embert a városházára és az ottani Semsey-kastélyból kialakított gyűjtőtáborba. Történt mindez annak ellenére, hogy az 1941-es népszámláláskor - a nagy német hadisikerek idején - a városban senki sem vallotta magát se német nemzetiségűnek, se német anyanyelvűnek. De oda gyűjtötték az embereket a többi környékbeli településekről is, Hajdúszoboszlóról, Berettyóújfaluból, Mikepércsről, Derecskéről, de még Felsőzsolcáról is, majd a balmazújvárosi lágerben koncentrált polgári lakosságot január 13-án bevagonírozták és útnak indították Ukrajnába. Varjasi Imre tanulmányában ezeket a megrázó történéseket korabeli képekkel, az általa feltárt forrásokkal, és az általa készített összesítő táblázattal adta közre.