Under construction
Hűség ára című dokumentumfilm
Conferences, Publications
Hűség ára című dokumentumfilm
Az ötvenhárom perces történelmi dokumentumfilm a vallásüldözést szenvedett és a Gulág-munkatáborokba elhurcolt kárpátaljai római- és görög katolikus lelkipásztorok, valamint laikusok életútjának kálváriáját mutatja be. Részletesebben négy lelkész alakja domborodik ki: - Pásztor Ferenc, egykori beregszászi római-katolikus főesperes és plébános; - Orosz Péter, görög-katolikus lelkipásztor, egykori püspök; - Árvay Dezső, tiszaújlaki római-katolikus lelkipásztor; - Bendász István, görögkatolikus kanonok, egyháztörténész és hitvalló.
A filmben megszólal Dr. Molnár D. Erzsébet – történész, főiskolai tanár, Szendrey Anita – egyháztörténész, Melega Anna OP – domonkosrendi nővér, aki a vallásüldözés időszakában az elhurcolt papi sorsokat kutatta, valamint Hidász Ferenc – ferences szerzetes, Pawel Wyszlowski OMI, a „Katolikusüldözés Ukrajnában és Kárpátalján" c. könyv társszerzője. Történelmi tényekre alapozva bemutatásra kerülnek a kárpátaljai egyházüldözés momentumai, jellegzetességei, megszólaltatva a még ma is élő tanukat. A filmben korabeli fényképek, iratok is láthatóak, hiteles információkkal tarkítva.