Under construction
Elektronikus könyv
Conferences, Publications
Géczi Lajos "Civilek hadifogságban" 1992-ben megjelent könyvének elektronikus kiadása
1992-ben jelent meg a "malenkij robotra" elhurcolt Géczi Lajos Civilek hadifogságban c. könyve az azóta megszűnt Madách Kiadó gondozásában nagyon alacsony példányszámban.
Géczi Lajos tanár és közíró volt, 1944 novemberében 18 és fél évesen egy nap katonai szolgálat nélkül hurcolták el falujából "malenkij robotra". Könyve végigkíséri a lágerbe kerülés, az utazás és a lágerben töltött évek történéseit egészen 1949-es szabadon bocsátásáig. A projekt a könyv elektronikus formában való megjelentetésére irányult a Nagykapos és Vidéke Társulás honlapján (http://www.nvt-magyarhaz.eu/flip/civilek/civilek.html#p=1). Az e-könyv a hadifogságba elhurcoltak megrázó sorsának bemutatásán túl egyben kegyeleti főhajtás is Géczi Lajos emléke és születésének 90. évfordulója alkalmából.