Under construction
Malenykaja rabota - Évekig tartó „kis munka” - Tanulmányút
Educational Projects
Malenykaja rabota - Évekig tartó „kis munka” - Tanulmányút
Az emlékzarándoklat során ellátogattunk az internálásokhoz kapcsolódó legfontosabb történeti és kegyeleti emlékhelyekhez, ahol rövid előadásokat tartottunk a történtekről és megbeszéltük a felmerülő kérdéseket.
A projekt a Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások internálótáborainak helyszínét, illetve az internálások, emlékhelyeinek felkeresését, bemutatását és megismertetését tűzte ki célul egy olyan emlékzarándoklat megszervezésével, ami egyben tanulmányút is volt a zarándoklaton részt vevők számára.