Under construction
Rendhagyó történelemórák - internáló és gyűjtőtáborok történetének megismerése
Educational Projects
Rendhagyó történelemórák - internáló és gyűjtőtáborok történetének megismerése
2 előkészítő jellegű rendhagyó történelemóra (2*45 perc) Az első 45 perces tanóra alapozó jellegű ismereteket tartalmazott. A 7. és 8. osztály számára kialakított közös tanóra szakasz a magyarországi viszonyokkal.
A program a hadifoglyok és civil elhurcoltak összegyűjtésére létrehozott kistarcsai gyűjtőtábor helyszínére szervezett emlékút előkészítése. Interaktív tananyag felhasználásával és tankönyvekben, szakkönyvekben fellelhető források segítségével megismertettük a gyűjtőtáborok történetét, azok működtetésének céljait, valamint a kommunista diktatúra eszmerendszerének azon részeit, amelyekkel a gyűjtőtáborok létrehozását próbálták igazolni. A tanulók ebben a projektszakaszban megismerkedtek Magyarország szovjet mintára történő erőszakos átalakításával, a kommunista diktatúra jellegével és lényegével. Szembesültek a kommunista diktatúra embertelenségével, az ebből fakadó elnyomás, az alacsony életszínvonal jellegzetességeivel, a vasfüggöny mögötti bezártság képtelen világával. Ismeretek merítettek az akkor élt emberek visszaemlékezéseiből, valamint az interaktív tananyaghoz felhasznált forrásokból, képemlékekből.