Under construction
MEGEMLÉKEZÉS, KOSZORÚZÁS, EMLÉKTÁBLÁK AVATÁSA  A SZOLYVAI EMLÉKPARKBAN
Commemorations
Megemlékezés a Szolyvai Emlékparkban
A rendezvényt dr. Zubánics László, a KMMI elnöke és dr. Tóth Mihály, a Szolyvai Emlékparkbizottság elnöke nyitotta meg.
A mécses-gyújtást követően v. h. Pocsai Vince református lelkész, Nagy László református lelkész közös imát mondott a mártírok lelki üdvéért. Majd Hajduk Márta rendező a "Kárpátaljai tragédia..." című dokumentumfilmet mutatta be. A Gulág-Gupvi kutatók nemzetközi fórumának előadást tartott Matkovits-Kretz Eleonóra, a Magyarországi Németek Pécs-Baranyai Nemzetiségi Körének elnöke, a Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszemunkások emlékére létrehozott emlékbizottság tagja: A Pécsi Német Kör emlékútja a magyar rabok nyomában Kaukázus (Örményország), Euro-Ázsia (Kazahsztán, Üzbegisztán) országaiban; dr. Dupka György, a Szolyvai Emlékparkbizottság titkára: „Adalékok a 4. Ukrán Front egységei által területszerzési szándékkal megszállt Csonka-Beregből, a szlovákiai Ung-vidék településeiről 1944–1945-ben Szolyvára és más gyűjtőlágerekbe elhurcoltak tragikus történetéhez, az áldozatok emlékének megörökítéséhez; Kovács Sándor: A szovjet terror kárpátaljai emléktérképéről; Korszun Alekszej történész („Erőszakos politikai represszió a kárpátaljai lakosok ellen a szovjetizálás befejező szakaszában 1947–1953 között. A levéltári dokumentumok, anyagok gyűjteményéről); Bimba Brigitta, a Debreceni Egyetem PhD-hallgatója: Az otthon maradt nők sorsa az 1944-es őszi elhurcolás időszakában; Marcsák Gergely, a Debreceni Egyetem PhD-hallgatója: Tollas Tibor, a füveskerti költő, Kárpátalja tragédiájának szemtanúja; Csordás László, a Debreceni Egyetem abszolvált PhD-hallgatója: Emlékírás és emlékolvasás (Kárpátaljai magyar férfiak a sztálini lágerekben); Kosztyó Gyula, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem abszolvált PhD-hallgatója, az United States Holocaust Memorial Museum levéltári kutatója: A kolhozrendszer kiépülése a szovjet terror légkörében; Mádi Bianka, az UNE Magyar Kara történelem szakos hallgatója: Az internálás idején otthon-maradottak mindennapjai címmel. A délutáni program keretében – a pécsi Német Kör tagjaival, a budapesti Szemere-telep református egyház és Csonka-Bereg képviselőivel közösen emlékeztünk, koszorúztunk a sztálini megtorlás beregszászi emlékművénél.