Under construction
Rendhagyó történelemórák Szolnokon
Educational Projects
Rendhagyó történelem órák Szolnokon
Rendhagyó történelem órákat szerveztünk, melynek az volt a célja, hogy a fiatalok, jobban megismerjék a történelmi hátteret a Gulág táborok fajtáit, az áldozatok helyzetét és ezt egy szélesebb viszony rendbe, a kortörténetében is el tudják helyezni.
Ezen órák alkalmával a részvevő diákok megismerhették a könyvtári forrásokat és az új internetes adatbázisokat, régi nyomtatványok, fényképek és térképek használatával. A rendhagyó történelem órák 2016. szeptembere és 2017. februárja között zajlottak, összesen 6 alkalommal. A foglalkozásokat megosztva a Széchenyi Gimnáziumban és intézményünkben a VOKE Csomóponti Művelődési Központban tartottuk meg.