Under construction
Rendhagyó történelemórák
Educational Projects
Múltunk megismerése – a kárpátaljai magyar lakosság tragédiája
Az egyesület rendhagyó történelemórák keretén belül tájékoztató előadást tartott kárpátaljai általános- és középiskolai diákok számára. A cél az volt, hogy a gyerekek a megismerjék az 1944-es „málenkij robot” tragikus eseményét és átérezzék az elhurcolt kárpátaljai magyar férfiak és családjaik nehéz sorsát.
A programsorozat 16 kárpátaljai magyar tannyelvű oktatási intézményben valósult meg, melynek lebonyolításában 12 okleveles történész, pedagógus vett részt. A felkért tanárok 45 perces, powerpoint-al szemléltetett előadásokat tartottak a gyereknek. Egyesületünk egy rövid tájékoztató jellegű füzetet is összeállított a diákok számára, mely 1000 példányban került nyomtatásra. A képekkel és forrásdokumentumokkal illusztrált kis füzet tartalmazta az 1944-es „málenkij robot” meghatározó pontjait. A füzet az előadást meghallgató diákok, illetve a programba bevont oktatási tanintézmények között lett szétosztva. Az előadásokkal 385 változatos korosztályba tartozó (5-11. osztályok) diák lett elérve. Reméljük az előadások, a tájékoztató-füzetekkel karöltve fontos és maradandó információkat közöltek a diákok számára, illetve sikerült felkelteni a kárpátaljai magyar diákok érdeklődését szőlőföldjük történelmének ezen tragikus fejezete iránt, valamint ezáltal is megemlékezni a kárpátaljai magyar férfilakosság 1944-es deportálásáról.