Under construction
Memento – egyéni képzőművészeti kiállítás Nagyenyeden és Kolozsváron
Conferences, Publications
Memento – egyéni képzőművészeti kiállítás Nagyenyeden és Kolozsváron
Az elkészült egyedi festmény és grafika, mint művészi alkotás lényegesen hozzájárult ahhoz, hogy az elhurcoltak sorsát minél szélesebb körben lehessen megismertetni. Helyszínek: - Nagyenyed, Dr. Szász Pál Közösségi Ház - Kolozsvár, Magyarország Kolozsvári Főkonzulátusa
A festményeket eredeti emléktárgyak ihlették, s azok művészi érzésű megörökítése a képi ábrázolás eszközével tette hangulatában és sorsszerűségében érthetőbbé, átélhetőbbé a magyar foglyok szenvedéseit. Az erdélyi magyar középiskolai ifjúság bevonásával és aktív közreműködésével (zenei műsor) lezajló kiállítás megnyitók egy másik igen fontos célt is szolgáltak: a magyar civilek szovjet fogságáról nagyon keveset tudó erdélyi magyar fiatalok felvilágosítását. A projekt sikerét számszerűleg is mutatja, hogy az eredetileg tervezett létszámnál lényegesen több érdeklődőt vonzott: a két kiállítás megnyitón összesen 75 regisztrált résztvevő mellett még legalább ugyanennyien voltak azok (főleg idősebbek), akik nem írták alá a regisztrációs ívet. Az összesen mintegy 150 fős közönség mellett pedig újabb kb. 500-ra tehető azon személyek száma, akik a tárlat két helyszínen (Nagyenyeden és Kolozsváron) kiállított anyagát megtekintették a kiállítás megnyitók és a tárlatok leszedése közötti időszakban. Az által, hogy Nagyenyeden, 2016. november 14-e és december 28-a között a Dr. Szász Pál Magyar Közösségi Házban, majd Kolozsváron, 2017. január 16-a és február 16-a között Magyarország Főkonzulátusának épületében kapott helyet a két képzőművészeti kiállítás, a helyi magyar kulturális életbe mindkettő szervesen beágyazódott.