Under construction
A múzeumpedagógia lehetőségei a  Szovjetunióba hurcoltak drámájának iskolások számára
Educational Projects
A múzeumpedagógia lehetőségei a Szovjetunióba hurcoltak drámájának iskolások számára tört
A Szovjetunióba hurcoltak ügye hosszú időn keresztül elhallgatott témája volt a hazánknak. Ez megmutatkozott iskoláink tananyagában, közgyűjteményeink anyagaiban.
Az előadásokból, illetve az egész programsorozatból az alábbi tapasztalatok voltak leszűrhetőek: • A 24. órában vagyunk a tekintetben, hogy a Gulagot megjártakkal közösen lehessen a feldolgozni az ötvenes években történteket. Ez minden intézményre, civil szervezetre vonatkozik. • Többek között a múzeumainknak is komoly adósságai vannak abban, hogy kiállításokban, és önállóan igényelhető vagy a kiállításokhoz kapcsolódó foglalkozásokkal ők is kínáljanak lehetőséget a lakosságnak, a pedagógusoknak a téma hatékony feldolgozásához. • Kevés a tárgyi emlék, mely „kézzelfoghatóvá” tehetné a foglalkozásokat. Ezt áthidalandó van kiemelt szerepe pld, azoknak a speciális manuális foglalkozási elemeknek melyek épp az ilyen személyes tárgyi emlékeknek az előállítására fókuszál (képeslapok gyártása, levelek írása, emléktárgyak gyártása, tárgyak többfunkcióssá tétele, stb..). • Fentiekből adódóan fontos szerep hárul a drámapedagógiára, melyet több múzeum is alkalmaz. Ebből adódóan sok beszámolót hallhattunk a foglalkozások ezen elemeiről, illetve voltak előadók akik kifejezetten emiatt lettek felkérve. Ők vagy meglévő foglalkozásokat mutattak be ebből a szempontból, vagy általánosságban beszéltek az ezen vagy hasonló témán dolgozó programokban alkalmazható múzeumpedagógia elemek alkalmazásának lehetőségeiről. Külön említést érdemel az ide csatlakozó folyosói beszélgetés során felvetett, úgynevezett „sokkolás” módszere, mely komoly előkészítést igényel a diákok és tanárok irányába. Lényege egy olyan típusú, durva, megdöbbentő mértékű, a gyermekeket a személyes komfortzónájukból hosszabb időre kizökkentő, hangos, parancsoló, ellentmondást nem tűrő, esetenként a megalázás határáig elmenő előadásmód, mely kiragadja a gyanútlan gyermeket a békésnek, unalmasnak várt múzeumi foglalkozás légköréből, átéreztetve velük a kiszolgáltatottság érzését. • Komoly kihívást jelent az átpolitizált hazai közéletben olyan kiállítások és foglalkozások létrehozása, melyek függetlenek, tárgyilagosak, pontosak és hatékonyan megszólítani képesek e témában. • Szinte minden előadó kérdéseket fogalmazott meg a történelem oktatással a gyermekek tanulásával, a szabadidejük eltöltésével, mentálhigiénés állapotukkal kapcsolatban. • Járható útnak tűnik a holokauszttal valamint a kitelepítésekkel foglalkozó foglalkozások tapasztalatainak átvétele, átdolgozása a tárgyalt téma számára.