Under construction
Könyvbemutató
Conferences, Publications
Virág a nagymágocsi hősök sírjára- könyvbemutató
A kötet egyrészről formabontó, másrészről hiánypótló alkotás, és értékes adalékot nyújt a magyarországi egyetemes történetírás számára is. Jelen könyv az első, teljes mértékben nagymágocsi vonatkozású átfogó mű, mely nagymágocsi személyek elbeszélésének illusztrálásával emléket állít a második világháborúban hazájuk védelmében tett cselekedetük előtt.
A virág a nagymágocsi hősök sírjára című kötet maradandó emléket állít Nagymágocs község II. világháborúban elesett hőseinek, továbbá a fogságba esett, elhurcolt, megalázott, meggyötörten hazatért áldozatainak. A mű elkészülte során a szerző, Dóczi Jusztina– az elbeszélt történelem – módszerét választotta. A szerző felkutatta a II. világháborúban részt vett egykori katonákat, volt hadifoglyokat, munkatáborokba elhurcolt embereket, illetve azok közvetlen leszármazottait, majd hosszasan kifaggatta őket a háború alatt átélt történésekről. Ezekből az interjúkból, elbeszélésekből hitelesen kirajzolódnak a háború mindennapjai, borzalmai – a frontokon és a hátországban egyaránt. A könyv gerincét ezek a visszaemlékezések alkotják, amelyeket a szerző nagyon életszerűen, olvasmányos stílusban ad vissza. A történetek elbeszélői őszintén megnyíltak a szerző előtt, ezért tekinthetők hitelesnek a történetek, s a maguk valóságában megrázóak, de egyszersmind meghatóak és torokszorítóak.A szerzőnek köszönhetően a kötet nem zárul le az 1945-ös évvel. Számos adatközlője továbbmeséli az életét az 1960-as évekig. A mű „Képtár” címen tartalmaz számos korabeli dokumentumot az érintett személyektől és családoktól (képek, igazolványok, tábori levelek, kitüntetések). A mű végi „Katonadalok” fejezetben számos második világháborús dal, nóta csendül fel.