Under construction
Beregszász
Memorial Tablet
Memorial tablet in Beregszász Calvinist church
Beregszász
Beregszász lakossága 1944-ben 19.373 fő volt. Elfoglalásának időpontja: 1944. október 26. Az 1945. július 3-án összeállított egységes helyhatósági lista 1.547 hadifogoly névsorát tartalmazza
A háromnapos munkára beidézett 1.020 civil (1868– 1926) neve mellett többnyire a szolyvai, szambori, novijszambori, perecsenyi, valamint szanoki gyűjtőtábort tüntették fel. (Dupka, 2014) Beregszász városának több pontján fellelhetünk az elhurcoltaknak emléket állít táblákat. Többek között a református templomban: a főbejárat után balra, a templom falán emléktáblát avattak Szutor Jenő lelkésznek és Váradi Barna kántornak, akik a sztálini terror áldozataivá váltak, illetve azoknak a református híveknek, akik a sztálini munkatáborokban vesztették életüket. Templomunkat 2016-ban kezdtük el felújítani, ennek része volt az emléktáblákat övező környezet restaurálása is. A projektet számos támogató mellett az Emberi Erőforrások Minisztériuma a Gulág Emlékév Program keretein belül támogatta.