Under construction
Dombormű
Monument
Relief of Milota
Milota, Vörösmarty utca 93.(templomkert)
A milotai, tiszabecsi, uszkaimálenkíj robot és (Kecskési) Tollas Tibor hőstettének emléket állító dombormű
A dombormű felirata: 1944 novemberében a megszálló szovjet hatalom Milota, Tiszabecs és Uszka községek teljes férfilakosságát elhurcolta. E három településen szovjet közigazgatást vezetett be azzal a céllal, hogy azokat a Szovjetunióhoz csatolja. Tollas Tibor(akkori nevén Kecskési Tibor) főhadnagy motorkerékpárral egy éjszakán keresztül hajtott fel Budapestre, ahol jelentést tett erről a Honvédelmi Minisztériumban. A magyar kormány a Szövetséges Ellenőrző Bizottsághoz fordult segítségért. Így maradhatott e három szatmári falu továbbra is Magyarország része. Hálával emlékezünk meg Tollas Tibor bátor tettéről: Milota, Tiszabecs és Uszka lakosai