Under construction
Az igazság szabadokká tesz titeket - konferencia
Conferences, Publications
„Az igazság szabadokká tesz titeket” címmel került megrendezésre a GULÁG emlékkonferencia
„Az igazság szabadokká tesz titeket” címmel került megrendezésre a GULÁG emlékkonferencia 2016. november 18-án, mely azon volt pataki diákoknak, lelkészeknek kívánt emléket állítani, kik elszenvedői voltak a kommunista diktatúráknak.
Több Patakon végzett lelkipásztor szolgált Felvidék és Kárpátalja ref. gyülekezeteiben, így az említett régiókból is hallgattunk ismertetést, mely teljes kárpát-medencei kitekintéssel egészült ki. A konferencia egyik alapvető célja az volt, hogy kimondassék és elhangozhasson az igazság, hogy voltak szabadságuk és életük kockáztatása árán is olyan lelkészek, ref. közösségek vezetői, akik nem vállalták a kollaborálást, nem írtak feljelentéseket és beszámolókat a megszálló kommunista hatalom képviselőinek, akik mertek nemet mondani és vállalni akár a mártíromságot is. Egy másik cél az volt, hogy hiteles példákon keresztül legyen láthatóvá a hit megtartó ereje. Az Úr, akiben hittek az említett lelkészek, és Akiről prédikáltak, meg tudta szabadítani mindazokat, akiket Ő jónak látott. Életüket megkímélte a fagyban, az éhezés, a megerőltető fizikai munka, a köztörvényes bűnözők rémtettei, az embertelenség számunkra elképzelhetetlen körülményei között. Haza hozta a foglyokat, megszabadította. Életük és rendíthetetlen hitük például szolgálhat napjainkban is.