Under construction
Könyvbemutató
Conferences, Publications
Könyvbemutató nagykaposon
Emlékezzünk a "málenkij robot" áldozataira - könyvbemutató
- Az Ung-vidékiek a Gulágon c. kutatási anyag nyomdai megjelentetése. A regionális és helytörténeti kutatás két megbízott munkatársunk: Vályi Edit és Lakatos Denisza munkája alapján készült el. A tanulmány a régió 15 településéről megkérdezettek által mutatja be a „málenkij robotra” elhurcoltak sorsát. A fellelhető szakirodalom alapján összegezi az Ung-vidékre vonatkozóan a legfontosabb ismereteket a "málenkij robotról", a történelmi eseményekről egy rövid áttekintést nyújt, bemutatásra kerül a lágerek világa, végül számba veszik az Ung-vidéket ért személyi veszteségeket és a soha vissza nem térők emlékezetére állított alkotásokat.