A tartalom feltöltés alatt áll. A feltöltött anyagok a civil pályázatok megvalósítóinak beszámolóit tartalmazzák.
Ung-vidékiek a Gulágon- rendhagyó történelemórák
Oktatási projektek
Ung-vidékiek a Gulágon- rendhagyó történelemórák
A projekt keretében a Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékévéhez kapcsolódóan 3 program valósult meg
A projekt helytörténeti és regionális kutatása során 15 településen, névszerint Abara, Bés, Budaháza, Csicser, Dobóruszka, Iske, Kaposkelecsény, Kisráska, Mátyócvajkóc, Mokcsamogyorós, Nagykapos, Nagyráska Nagyszelmenc, Veskóc és Vaján, összesen 18 személlyel végeztünk mélyinterjút. A kutatás keretében összegeztük a Szovjetunióba kényszermunka táborokba történő elhurcolásokkal kapcsolatos eddigi kutatások eredményeit az Ung-vidéken, az Ung-vidék településeiről elhurcoltak névsorát, adatait, összeállítottunk egy regionális jegyzéket a Gulágot megjárt személyekről. A kutatás anyagát egy regionális konferencia keretében mutattuk be. Ezen kívül a konferencia résztvevői meghallgathatták a „Hadifogság, málenkij robot, Gulág”, „A 4. Ukrán Front Katonai Tanácsa által elrendelt kollektív bűnösség elvének alkalmazása, népírtó-határozatainak végrehajtása, civil magyarok és németek Szovjetunióba való internálása Kárpátalján és a vele szomszédos régiókban, valamint az áldozatok emlékének megörökítése a Szolyvai Emlékparkban” végül a „Málenkij robot a Felvidéken” című előadásokat neves előadók tolmácsolásában. A konferencián összesen 45 fő vett részt. A konferencián elhangzottakból - különösen a régióra vonatkozó kutatásból - összeállítottunk egy rendhagyó történelemóra anyagát az alapiskola 8-9. osztályos tanulói és középiskolások számára, és azt bemutattuk az iskolákban (összesen 80 fő részére).