Under construction
Különböző tájak, közös történelem: titkok, elhallgatások, családi emlékek 1946-2016
Conferences, Publications
Különböző tájak, közös történelem: titkok, elhallgatások, családi emlékek 1946-2016
A Templarius Alapítvány a Gulag-emlékév kapcsán elnyert kutatási pályázaton ezt a közös traumatikus emlékezetet (a kötődést, a települési – egyéni kapcsolatokat, a támogató közösséget és az áthagyományozódás élményét) vizsgálja.
A vonatkozó történeti események a történettudomány által alaposan feldolgozottak. A második világháborút követő hatalmas erőszakos népességmozgatások története – a hadifogoly- és kényszermunkatáborokba történő elhurcolások, a lakosságcserék, a nemzetiségek ki- és betelepítése számtalan hazai és külföldi szerző munkásságából megismerhető, a levéltári vagy publikus források mellett rengeteg visszaemlékezés, napló, illetve utóbbiakra alapuló elemző tanulmány is foglalkozik a témával. A történeti síkon túl a személyek vagy családok erőszakos elhurcolásának mindazonáltal nagyon fontos szociológiai vetülete is van – egyrészt a megélt történelem, mint a tudat- és a társadalmi identitás-formálás egyik fontos eleme, másrészt pedig a generációk közti tudás-és értékátadás, amely egyfajta kollektív családi örökséget, családi élettörténetet, vagy akár történelemképet hoz létre.