Under construction
Könyvbemutató
Conferences, Publications
Könyvbemutató-Kölley György: Értetek és miattatok
Kölley György: Értetek és miattatok egy magyar cserkészvezető visszaemlékezései című könyvének harmadik, bővített kiadása
Kölley György székesfehérvári egyházmegyés pap, cserkészvezető, emigrációban élő egyházi személyként 1986-ban zárta le kéziratát. Talán a nyugati emigráció köreiben sokkal inkább ismert és elterjedt könyvről van szó, mint amennyire az itthon Magyarországon közismert. Ezért éreztük úgy, hogy a 2014-ben meghirdetett, 2015-2017 között lezajló „A Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékéve” kapcsán megjelentetjük Kölley György Értetek és miattatok. Egy magyar cserkészvezető visszaemlékezései című munkáját. Tesszük ezt azért, hogy minél szélesebb körben olvassák és elterjedjen ez a személyes, a szerző teljes életútját áttekintő visszaemlékezés. Tudjuk azt, hogy egy visszaemlékezés szubjektív, a szerző csak azt és úgy akarta megjelentetni, leírni, amire emlékezni akart és ahogyan azt saját szemszögéből látta. Ezt tiszteletben tartva a fogalmakat, személyeket jegyzeteltük meg, hogy ezzel is segítsük az olvasókat a tájékozódásban, de nem tértünk ki, nem utaltunk Kölley György életútjának azokra az eseményeire, melyeket ő nem írt le, vagy azért mert nem akarta, vagy azért mert nem emlékezett rá, vagy nem tartotta fontosnak. Javítottuk az elütéseket, nyomdai hibákat, de ezeket nem jeleztük külön. Azonban azokat a személyi és földrajzi neveket, amelyek nem megfelelő formában szerepeltek, jeleztük is és javítottuk. A XX. századi magyar cserkészélet kiemelkedő alakja, nagy tiszteletnek örvend a hazai és emigrációs cserkészek között. Emellett nagyon fontos és meghatározó az a leírása, amely a kommunista diktatúra alatti megpróbáltatásairól, Szovjetunióba történt elhurcolásáról, a GULAG-on töltött évekről, a kényszermunkáról szól. Kölley György mind Dunabogdányban, mind Leányfalun nagy tiszteletnek örvend, sokan vannak még, akik emlékeznek rá, akik sokat köszönhetnek az ő lelkipásztori, ifjúsági, kis közösségi munkájának. Kölley György életútja, cserkészvezetőként végzett munkája, papi szolgálata sokaknak adott útmutatást, segítséget a kommunista diktatúra küzdelmei közepette. Bízunk benne, hogy újra megjelentett visszaemlékezése eljut azokhoz a fiatalokhoz is, akik csak hírből ismerik a kiváló cserkésztisztet és számukra is élményt jelent olvasni, hogy hogyan lehetett megélni és túlélni a XX. század évtizedeit, a diktatúrákat, a Szovjetunió kényszermunkatáborait. A kötetet 500 példányban jelentettük meg, melyet könyvbemutató keretében térítésmentesen juttattuk el a középiskolák, cserkészotthonok közgyűjteményei számára számára.