Under construction
Conferences, Publications
Kutatás (emlékgyűjtés)
A Regionális kutatások, emlékgyűjtés határon túli területeken diákok bevonásával című pályázat keretében az 1944 őszén Kolozsvárról és más erdélyi településekről a Szovjetunióba hurcolt magyar civil férfiak többéves fogságával kapcsolatos adatgyűjtést
A Regionális kutatások, emlékgyűjtés határon túli területeken diákok bevonásával című pályázat keretében az 1944 őszén Kolozsvárról és más erdélyi településekről a Szovjetunióba hurcolt magyar civil férfiak többéves fogságával kapcsolatos adatgyűjtést végeztünk. Kutatásunk keretében igazi értékmentő munkát végeztünk, hiszen a még közöttünk élő egykori elhurcoltakkal készített 18 új interjú nagyon fontos adatokat rögzített. Emellett, a korábban készített 5 interjú hanganyagának írott formában való rögzítése és stilizálása a korábbi kutatásokkal való összekapcsolódást teremtette meg. Mindezt kiterjedt sajtókutatás egészítette ki, ami a korabeli erdélyi magyar és román nyelvű sajtó 10 orgánumának vizsgálatából és azokból több mint 1000 cikk és tudósítás kifényképezéséből állt. Ez lehetővé tette a fogság kérdésével kapcsolatos korabeli interpretáció elemzését és újabb adatok gyűjtését. 745 Szovjetunióba hurcolt kolozsvári magyar civil nevét sikerült így azonosítani és adatbázisba rendezni. A kutatást a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Kolozsvári Karán tanulmányaikat folytató egyetemi hallgatók bevonásával valósítottuk meg, történész szakemberek (dr. Murádin János Kristóf és Benkő Levente) iránymutatása mellett. Kutatási programunk eredményeiként az elhurcoltak nevét tartalmazó adatbázist és a kutatás végén elkészített zárótanulmányt egy erre a célra létrehozott honlapon tettük közzé (www.gul.hu).